Connect with us

SĂNĂTATE

Acidul clorogenic, cel mai puternic me­dicament natural cunoscut împo­triva obezităţii. Unde găsim această substanţă?

Este o substanţă 100% naturală, prezentă în zeci de alimente şi plante medicinale. A căpătat o celebritate uriaşă, devenind cunoscută pe întreaga planetă, datorită efectelor sale uimitoare în curele de slăbire. Acidul clorogenic nu trebuie însă privit doar ca un medicament de slăbit, el având o acţiune mult mai amplă asupra organismului: ne protejează de îmbătrânirea prematură, inhibă dezvoltarea a numeroase forme de cancer, previne şi tratează eficient diabetul, iar lista ar putea continua.

Deşi acidul clorogenic pare a fi o singură substanţă, denumirea – folosită impropriu la singular – desem­nea­ză de fapt o familie de substanţe întâlnite în coaja fructelor, în seminţele şi în rădăcinile plantelor. Nu­mele de clorogenic nu are nicio legătură cu substanţa numită “clor”, ci cu faptul că, prin oxidare, aceşti acizi organici capătă o culoare verde, chloros însemnând în greaca veche “verde”, iar ge­nos “a da naştere”.

Desco­pe­ri­rea acidului clorogenic nu este de dată recentă, el fiind identi­ficat în câteva sute de specii vegetale de pe tot mapamon­dul, încă de acum jumătate de secol. Ceea ce a atras atenţia oamenilor de ştiinţă a fost, la în­ce­put, potenţialul său anti­oxi­dant, acidul clorogenic îm­pie­di­când apariţia mutaţiilor celulare şi încetinind pro­cesele de îmbătrânire. Treptat, pe mă­sură ce teh­no­logiile au permis, acidul clorogenic a fost extras şi adus la con­centraţii tot mai înalte, putând fi administrat în doze tot mai mari şi obţinân­du-se cu el vin­decări excepţio­nale.

Momen­tul de cotitură a fost atunci când studiile au ară­tat că această substanţă este cel mai puternic me­dicament natural cunoscut împo­triva obezităţii. Aceasta, în condiţiile în care aproape jumă­tate de mi­liard de oameni se luptă în lume cu obezi­tatea, iar alt miliard şi jumătate suferă de supra­pon­deralitate. Este, aşadar, de la sine înţeleasă notorie­tatea pe care a do­bândit-o această substanţă totuşi atât de răspândită în natură.

Unde găsim acidul clorogenic?

capsuni

Campioană absolută: cafeaua verde. Îl găsim în aproape o sută de specii de plante care cresc la noi. Dintre fructe, cele mai bogate în acid clo­rogenic sunt: prunele (au conţinutul cel mai ridicat), merele, pe­rele, caisele, piersicile, nectarinele, afinele, căpşu­nile, fragii şi gutuile. Cantităţi însemnate din această substanţă găsim şi în legume, cum ar fi pă­trunjelul şi ţelina (rădăcina), roşiile, vinetele, cartofii.

Campioa­nele autohtone la conţinutul de acid cloro­genic sunt însă plantele medicinale, mai ales rădă­cinile de: brus­ture, echinacea, păpădie şi cerenţel. Şi tulpinile tinere de cicoare sau frunzele de anghinare conţin cantităţi în­semnate de acid clorogenic, dar cam­pioana absolută este o plantă pe care o găsim în toate magazinele noas­tre, chiar dacă este specifică tropi­celor: cafeaua.

Este vorba însă de cafeaua verde, adică de boabele de cafea neprăjite, care conţin cantităţi im­presionante de acid clorogenic. Nu putem, totuşi, con­suma cantităţi foarte mari de cafea verde. Pen­tru o cantitate suficientă de acid clorogenic ar fi necesar să ingerăm simultan atât de multă cofeină, încât riscăm tulburări de echilibru şi aritmie cardiacă. Cum poate fi rezolvată această problemă vom afla în con­tinuare, când vom vorbi despre modul de admi­nistrare.

Cum administrăm acidul clorogenic

legume

Din alimente. Pentru a beneficia la maximum de această sub­stan­ţă, vom consuma doar vegetalele crude, neprepa­rate termic, deoarece prin fierbere se pierde mai mult de 80% din acidul clorogenic existent în alimente. În timpul sezonului cald, vom face cure de fructe proas­pete. De exemplu: cură de căpşuni la începutul verii, de afine în luna iulie sau de prune în octombrie. În sezonul rece, se recomandă salatele de crudităţi pre­pa­rate din rădăcinoase bogate în acid clorogenic, cum ar fi: pătrunjelul, ţelina sau morcovul.

Toate aceste cure reprezintă un aport destul de modest de acid clo­roge­nic, dar suficient cât să ajute la prevenirea unor boli tu­morale sau degene­ra­tive, să ţină sub control co­les­te­rolul şi trigliceridele şi, nu în ultimul rând, să ne men­­ţină organismul în for­mă şi tânăr. Când însă avem de tratat o boală şi ne trebuie un aport masiv de acid clo­­ro­ge­nic, este necesar să re­cur­gem la extrac­tele din plan­te, dintre care cel de ca­fea verde este cel mai im­portant.

Extractul de cafea verde. Este obţinut din boabele neprăjite ale unor varietăţi de cafea foarte bogate în acid clorogenic. Extracţia se face la nivel industrial, la tem­peraturi joase, aşa încât aceas­tă substanţă foarte sen­sibilă să nu se degradeze. Un extract de cafea verde de calitate trebuie să conţină minimum 40% acid cloro­genic, dar nu mai mult de 60%, deoa­rece prin concen­trare excesivă se pierd cele­lalte prin­cipii active din cafeaua verde.

Şi mai este ne­cesar un lucru: extractul de cafea verde trebuie deco­feinizat, în caz contrar exis­tând riscul să apară la ad­ministrare tulburări car­diace sau nervoase. De regu­lă, extractul de cafea verde este sub formă de capsule, sin­gur sau în combinaţie cu alte plante care să-i potenţeze acţiunea antiobezitate.

Acidul clorogenic şi lupta cu kilogramele

rosii

Notorietatea de care se bucură acidul clorogenic ca medicament pentru slăbit se datorează studiilor docto­rului Oz, adică medicul Mehmet Cengiz Oz, specia­list în car­diologie şi nutriţie. El a testat pe mai multe grupe de pa­cienţi extractul de cafea foar­te bogat în acid cloro­genic, constatând după mai multe săptămâni de tratament o scă­dere a greutăţii subiecţilor obezi cu 5% în medie.

Este un rezultat fantastic, având în vede­re că toţi cei testaţi nu au ţinut nicio dietă specială şi nici nu au făcut un program de exerciţii fizice. Cum e posibil un rezultat atât de bun, cu doar patru capsule pe zi? Ei bine, ex­tractul de cafea produce în timp o adevărată revoluţie, acţio­nând în organism pe patru căi simultan:

1. Încetineşte timpul de absorbţie al zaha­rurilor din alimente, menţinând constantă gli­cemia, ceea ce îm­piedică apariţia senzaţiei de foame.

2. Inhibă procesul de transformare a glucozei serice în ţesut gras.

3. Reglează activitatea sistemului nervos, reducând reactivitatea la stres şi accesele de foame paroxistică.

4. Împiedică inflamarea ţesuturilor adi­poase, in­hibând astfel formarea celulitei.

Adăugaţi la toate aceste lucruri faptul că – spre deo­sebire de cele mai multe regimuri de slăbire – aci­dul clorogenic nu afectează ne­gativ sistemul cardio­vas­cular şi că susţine efortul fizic şi veţi obţine un ta­blou complet al acestui produs, aproape perfect pentru slăbire. Cele 5% din greu­tatea corpului care se pierd se pot transforma cu uşu­rinţă în 10%, 15% sau mai mult, dacă se ţine o die­tă sănătoasă, fără grăsimi şi proteine din carne, fără prăjeli, fără făină albă, zahăr şi aditivi sintetici. Iar dacă se adaugă şi efortul fizic, efectul aci­dului cloro­genic va fi potenţat extraordinar de mult, ajun­gân­du-se la adevărate performanţe, nu doar sub aspec­tul pier­derii de kilograme, ci şi al dobândirii unei sănă­tăţi şi siluete de invidiat.

Iată şi cum se administrează extractul de cafea ver­de în curele de slăbire: se ia câte 1 capsulă, cu puţin timp (15 minute) înaintea micului dejun şi a cinei, şi câte două capsule înaintea mesei principale. În total, se iau 4 capsule (adică 1200 mg de extract de cafea ver­de) pe zi, iar cura durează vreme de 1-3 luni, după care se face o pauză de 2-4 săptămâni, apoi trata­mentul se reia.

Alte efecte vindecătoare

telina

* Bolile canceroase – pentru prevenirea formă­rii tumorilor maligne şi pentru inhibarea dezvoltării lor sunt foarte utile curele cu alimente bogate în acid clo­rogenic. Pe timpul toamnei, de exemplu, se reco­mandă curele de mere şi de pere, din care vor fi con­sumate câte 800 g pe zi. În timpul iernii şi în prima par­te a primăverii, se recomandă zilnic salatele de ţe­lină, pătrunjel şi morcov crud, dar şi consumul de ceai ver­de, care, de asemenea, este bogat în acid clo­ro­­­ge­nic. Primăvara târziu şi vara este mo­mentul cel mai potrivit pentru curele de fructe de sezon, adică: fragi, căpşuni, afine, caise şi prune – adevă­rate cam­pioane în conţi­nutul de acid cloro­genic. Ad­mi­nis­trarea extractu­lui de ca­fea ver­de va veni ca o com­ple­tare la aceste cure şi, deo­cam­dată, efi­cienţa sa a fost de­mon­­strată în cancerul la sân şi cel de col uterin, în cancerul de prostată sau cu localizare digestivă (bucal, gastric, intes­tinal).

* Maladia Parkinson – se pare că acidul cloro­genic pur şi simplu protejează siste­mul nervos de procesele dege­nera­tive, aceasta fiind expli­caţia pentru care popu­laţiile care con­sumă mari cantităţi din ali­men­tele (cafea verde, ceai ver­de, anghinare, muguri de bam­bus) ce conţin această substanţă au o incidenţă cu 52% mai redusă a acestei boli. Odată maladia Par­kinson instalată, evoluţia sa poate fi încetinită consi­derabil, printr-o dietă bogată în crudităţi şi prin ad­mi­nistrarea extractului de cafea verde, câte 1,2 g pe zi.

* Colesterol mărit – nu doar acidul clorogenic, ci şi alte substanţe conţinute în cafeaua verde, precum şi în vegetalele crude, au o puternică acţiune de re­ducere a colesterolului negativ (LDL). Se adminis­trea­ză capsu­lele cu extract de cafea verde, câte 3 pe zi, în cure de 30 de zile, cu 15 zile de pauză, după care tra­tamentul se poate relua. Această cură reduce valorile coleste­rolului şi combate procesele de oxidare şi de depunere a acestuia pe artere.

* Hipertensiune arterială – cu condiţia ca extractul de cafea verde să fie decofeinizat, efectul său de redu­cere a tensiunii arteriale este foarte puternic, datorită prezenţei masive a acidului clorogenic. Con­form stu­diilor, această substanţă ajută sistemul nervos să regle­ze calibrul vaselor de sânge, aşa încât tensiu­nea arte­rială să fie menţinută la valorile optime. Acesta este şi secretul pentru care curele de legume şi fructe crude, dintre care cele mai multe conţin mari can­tităţi de acid clorogenic, sunt excelente pen­tru preve­nirea şi tra­ta­­mentul hiperten­siu­nii arteriale. Este im­portant de men­ţionat în acest context că acidul cloro­genic nu produce aşa-nu­mitele căderi de tensiune la persoanele hipoten­sive, efec­tul său fiind reglator asu­pra tensiunii şi nu unila­teral hipotensiv, ca în cazul me­dicamentelor de sinteză.

* Diabet de tip I şi II – mai multe studii realizate pe subiecţi umani diabetici şi pe animale de experienţă cu diabet indus au arătat că tratamentul cu acid cloro­genic nu doar că reduce gli­cemia cu 10-20%, dar o şi stabilizează pe ter­men lung, asigurând o bună func­ţio­nare a pancrea­su­lui. Se ad­mi­nis­trează extractul de cafea ver­de câte 1200 mg pe zi, în cure de 30 de zile, urmate de 10 zile de pauză.

O eficienţă deo­sebită se obţine prin aso­cierea extractului de cafea verde cu planta Gymnema sylves­tris, acest tandem fiind un adevărat fenomen în tratarea diabetului de tip II şi un adjuvant de nădejde în tratarea diabetului de tip I. Este însă necesar ca în timpul tra­ta­mentului să fie ţinută foarte strâns legătura cu me­di­cul specialist, care va ajusta sau, după caz, va elimi­na medicaţia specifică, în funcţie de evoluţiile glice­miei.

* Dischinezie biliară, indigestie – acidul clo­ro­genic stimulează secreţia de bilă şi evacuarea aces­teia. Este recomandat în mod special persoa­nelor cu dischi­nezie bilia­ră hi­potonă (fiere “leneşă”), întrucât această substanţă naturală are un efect tonic asupra muscula­turii nete­de. Din acest motiv, este recoman­dată şi persoa­nelor cu in­digestie pe fon­dul atoniei gas­tro-intesti­nale. În toate aceste tulbu­rări se reco­mandă, pe lângă adminis­trarea extractului de cafea verde, con­sumul fructelor proaspete, cu o oră înainte de masă. Se recomandă în special merele, pe­rele, căp­şunile, caisele şi pier­sicile, cu tot cu coajă.

* Constipaţie – acidul clorogenic este un puter­nic stimulent al musculaturii netede a tubului digestiv, fiind un remediu excelent contra constipaţiei atone, care apare foarte frecvent la persoanele sedentare, care au foarte multă muncă de birou sau sunt nevoite să stea zilnic o perioadă îndelungată pe scaun. Apoi, fructele care conţin cantităţi însemnate de acid clorogenic, cum ar fi prunele, perele sau merele, sunt foarte bogate şi în fibre alimentare, care curăţă precum o mătură tubul digestiv de reziduuri, ajutând apoi la eliminarea lor promptă.

cafea verde

Precauţii şi contraindicaţii

Acidul clorogenic nu are, practic, contraindicaţii, cu excepţia unor sensibilităţi particulare la legumele sau fructele care îl conţin. În cazul extractului de cafea ver­de, singura contraindicaţie este alergia la cafea. În schimb, există un set de precauţii pe care neapărat trebuie să vi le luaţi înainte de a începe o cură cu pro­duse care conţin acest extract de cafea verde: în primul rând, asiguraţi-vă că ceea ce luaţi este avizat în Ro­mânia de către Institutul de Bioresurse Alimentare.

Aceasta, deoarece circulă, mai ales pe Internet, diverse “leacuri-minune cu cafea verde” neavizate la noi, pre­tinse a fi produse în SUA, Canada etc., dar care în realitate sunt contrafaceri, care în cel mai bun caz nu vă vor ajuta cu nimic, dacă nu cumva vor fi chiar dău­nă­toare sănătăţii. A doua garanţie pe care trebuie să o aveţi este aceea că extractul de cafea verde este deco­fei­nizat, în caz contrar v-aţi putea confrunta cu un şir de simptome neplăcute, de la stări de nervozitate, la pal­pitaţii, cauzate de cofeina în exces. În fine, dacă suferiţi de diabet, va trebui să ţineţi legătura cu me­dicul specialist, care vă va regla dozele de medica­mente sau insulină, acestea trebuind scăzute, datorită efectului antidiabetic ale acidului clorogenic. Sursa: formula-as.ro

ATENTIE! Informatiile despre terapiile complementare, plantele medicinale sau remediile naturale, care pot veni in ajutorul bolnavului, nu exclud și/sau nu inlocuiesc tratamentele medicale. Informatiile de pe site si materialele aferente au doar un caracter informativ si nu isi propun sa inlocuiasca consultul medical de specialitate. Authenticmagazin.com, nu furnizeaza sfaturi medicale similare celor pe care le puteti primi de la medicii care efectueaza consultatia si care vin in contact cu realitatea cazurilor Dvs. Vă asumați întreaga responsabilitate pentru modul în care alegeți să utilizați aceste informații.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

SĂNĂTATE

Un arsenal terapeutic într-o singură legumă

germeni de soia

Glycine hispida, cunoscută sub numele de soia, este originară din China, iar marii ei producători sunt China, Coreea, Japonia, India și S.U.A. În țările asiatice se consumă aproape 7-8 milioane de tone de soia pe an.

În prezent soia se cultivă pe scară largă în mai toată Europa și chiar și în țara noastră existând specii aclimatizate pentru condiții climatice tot mai nordice.

Valoarea ei este inestimabilă și poate încă insuficient cunoscută. Soia conține în partea sa protidică toți amino-acizii esențiali și nu conține substanțe purinice, un fapt deosebit de important, deoarece nu duce la formarea acidului uric, situând-o astfel printre alimentele ideale.

Iată și câteva argumente în acest sens. Dupa ouă care conțin 3,7 % lecitină, soia ocupă locul 2, cu 2,5%, hrănind astfel celula nervoasă și prevenind degenerarea celei hepatice.

Dintre zaharuri, conține stadrioză și arahinoză, ceea ce o face perfect utilizabilă, fără efecte nocive, și pentru diabetici.

În privința substanțelor minerale utile organismului, soia deține de 7 ori mai multe decât laptele, de 5 ori mai mult decât carnea și ouăle, de 3 ori mai mult decât făina de grâu și de 2 ori mai mult decât celelalte leguminoase.

Singurul inconvenient ar fi acela că fiind mai tare decât fasolea, necesită un timp îndelungat de fierbere, cam 4 ore în oale obișnuite și 30-40 de minute în oale sub presiune.

O jumătate de kilogram de soia conține conține grăsimi și proteine cât 3,75 de litri de lapte nedegresat sau cât 27 de ouă. Dacă pe parcursul unei zile putem putem include în dieta noastră 500 gr. de soia, este imposibil, în schimb, să ingurgităm o asemenea cantitate de lapte sau ouă.

Sub aspect terapeutic, este alimentul ideal al unei diete zilnice pentru bolnavii care suferă de tuberculoză, anemie, boli infecțioase, cancer, afecțiuni renale, dermatoze, litiaze renale și vezicale, reumatism, hipertensiune, angină pectorală, ateroscreloză și pentru cei cu regim fără sare.

În afecțiunile colibacilare, printr-o alimentație exclusiv bazată pe făină de soia integrală, în 24 de ore, urina puternic acidă, datorita infecției, devine alcalină, deci are un efect rapid și aproape incredibil.

La copiii astmatici sau care suferă de eczeme și infecții cronice (limfatice), li se poate înlocui laptele clasic de vacă cu laptele de soia dar numai sub control medical.

Va propunem în cele ce urmează, două rețete pentru a prepara acest aliment dietetic extraordinar:

lapte de soia

Lapte de soia. Foto bigfatcat/pixabay

Friptură de soia

Se amestecă o cană de făină de soia, cu două căni de apă și o cana de pesmet sau miez de pâine rece uscată.

Se omogenizează bine prin frecare și se adaugă o ceapă tăiată felii subțiri, o linguriță de măghiran, 1 linguriță de cimbru, sare gemă(după gust), 1 lingură de ulei, 1 cartof ras.

Se toarnă compoziția într-o formă alungită și se coace la cuptor timp de o oră.

Pentru crochete de soia, se procedează la fel, fără a se pune însă ulei iar cantitatea de apă este ceva mai mică.

Soia-crocant

Se fierb boabele de soia sub presiune aproximativ 15 minute, sau 30 de minute sub presiune normală, dupa care se strecoară și se pun într-o tavă.

Se condimentează după preferințe cu sare și alte arome, apoi se dau la cuptor. Se verifică starea lor din când în când, iar după ce au devenit crocante se consumă ca atare. Sunt foarte plăcute la gust și… foarte sănătoase!

Conu Ticu/authenticmagazin.com

 

Continue Reading

SĂNĂTATE

Mintea corectă versus Mintea incorectă. Psihologul Alexandru Pleşea, ne învață câteva exerciții prin care ne putem exersa Mintea psihologică:

minte

Mintea devine incorectă de pe vremea adaptării sociale, unde repetiția comportamentului preluat de la adulți devine constantă. Astfel, preluăm atitudini din mintea altora, în mintea noastră. Incorectitudinea minții nu este despre ce gândim, ci despre CUM gândim, cum determinăm gândurile noastre proprii, noi și creative.

Potrivit psihologului Alexandru Pleșea, mintea incorectă este rezultatul înțelegerii, pozitiv-negativ, alb-negru, rece-cald etc., iar o astfel de minte vede lucrurile bune și rele și clasifică lucrurile din jur, cât și oamenii, după acestea.

“Mintea incorectă o putem numi mintea LOGICĂ, unde vedem cel mult din 2 perspective, iar acest lucru este util și productiv multor oameni. De cealaltă parte, mintea corectă o putem numi minte PsihoLOGICĂ, unde vedem din cel puțin 5 perspective, iar acest lucru este mai greu pentru că antrenamentul nu există.

De exemplu, privind dintr-o minte logică: un hoț îmi fură geanta, am 2 situații rapide: 1. fug după el sau 2. anunț poliția. Privind dintr-o minte psihologică, adaug încă 3 situații rapide: 3. înțeleg că îi era foame și nu avea ce să mănânce, 4. mă uit la mine și fac o învățătură din asta și să țin geanta mai bine pe viitor, 5. mă gândesc că este un excelent instrument să ajut pe un alt om.

Diferența dintre o minte Logică și una Psihologică stă în moment, în atenția și înțelegerea pe care o ai despre un eveniment, în acest moment”, explică psihologul Alexandru Pleșea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minții.

Psihologul Alexandru Plesea

Psihologul Alexandru Plesea

Exerciții prin care ne putem exersa Mintea psihologică:

  1. Stai și citești aceste rânduri, observă și ce ai în jur, simultan. Acum.
  2. Ești într-o stare de hipnoză sau de fascinație când citești de pe telefon sau laptop, observă faptul că respiri, simultan. Exersează!
  3. Bei un suc la terasă, observă oamenii zâmbindu-le, cât și simte fundul tău pe scaun la terasă.
  4. Te sună și te dă afară șeful. Mulțumește-i pentru ce ai învățat de la el și roagă-l să-ți dea recomandări utile pe viitor.
  5. Te cerți cu iubita/iubitul. Uită-te ce nevoie are, ce neîmpliniri are, pune-te în locul ei/lui, ce poți face tu, zâmbește-i, oferă-i afecțiune, mângâie, privește, toate simultan.
  6.  Pleci în vacanță, ceva nu iese cum trebuie. Îți este învățătură și te bucuri mai departe, doar de asta te-ai dus.
  7.  Te părăsește partenerul. Înțelegi nevoia și direcția lui, că într-o relație nu există despărțire, ci unul alege să meargă mai departe.
  8.  Ți se întâmplă ceva care nu îți place. Înțelegi că Universului, peste 1 minut sau 1000 de ani, chiar nu îi pasă de problema pe care o ai acum și ești trist tu din cauza lui. El ți-a dat-o ca să înveți prin și din ea.

“Lucrurile care nu sunt pe placul tău sau care îți apar grele, acestea sunt starturi pentru evoluția ta. Mintea psihologică este poarta de ieșire din impas spre rezolvare și fericirea ta”, conchide psihologul.

Alexandru Pleşea, cunoscut opiniei publice drept Antrenorul Minţii, este sociolog, psihoterapeut, hipnoterapeut şi trainer în programare neuro-lingvistică. A studiat natura minţii umane în trei sisteme educaţionale diferite – Statele Unite ale Americii, Marea Britanie şi România şi de peste 10 ani organizează cursuri şi traininguri în România, cu scopul de a-i face pe oameni să afle ce posibilități au când își folosesc resursele intelectuale și să arate abilitățile pe care mintea noastră încă le are latente.

Continue Reading

SĂNĂTATE

Psiholog român dezvăluie: 6 secrete care ne mențin tineri

Oamenii de ştiinţă susţin că există o legătură între nivelul de inteligenţă al unei persoane şi modul în care acesta se raportează la procesul de îmbătrânire.

Potrivit cunoscutului psiholog Angela Nuțu, există un clişeu care spune că vârsta noastră este direct proporţională cu modul în care credem că suntem şi cu modul în care ne simţim. “Cunoaştem cu toţii acest mit şi iată că tot mai mulți specialişti în domeniu vin astăzi şi confirmă acel lucru, și anume că toate atitudinile și așteptările noastre cu privire la îmbătrânire chiar joacă un rol important în cât de repede se produce acest fenomen în corpul nostru.

Astfel, cei care îşi păstrează o minte puternică şi pozitivă au trupuri sănătoase şi îmbătrânesc mai greu faţă de cei care sunt tot timpul îngrijoraţi de anii pe care îi au”, explică Angela Nuțu, vicepreședintele Asociației Române de Hipnoză.

Mai mult decât atât, specialistul crede că inteligenţa influenţează starea fizică şi vârsta pe care le resimţim. Așadar, cu cât o pesoană are un coeficient de inteligenţă mai ridicat, cu atât are şanse să se menţină tânără un timp mai îndelungat.

Iată 6 idei numai bune pentru a ne menţine tineri cat mai mult timp cu putința

1. Ia decizii bune în legatură cu sănătatea ta!

“Oamenii mai inteligenți iau pur și simplu decizii mai bune în legătură cu starea lor de sănătate. Informează-te, fă-ţi controale medicale regulate, cultivă o atitudine conştientă şi relaxată în legatură cu starea ta de sănătate, tine cont de vechiul dicton ”Mens sana in corpore sano!”, declară Angela Nuțu.

2. Fii o persoană cu o mai mare „deschidere spre experiență”

Persoanele deschise către experineţe noi sunt asociate cu un IQ mai ridicat. “Acest lucru se poate datora faptului că un nivel ridicat de inteligenţă ne ajută să procesăm cu mai multă ușurință informații complexe, ne creşte curiozitatea despre lume, iar sentimente precum entuziasm, curiozitate şi pofta de viaţă ne fac să ne simțim mai tineri. De altfel, deschiderea spre experiențe noi este una dintre trăsăturile de personalitate „Big Five”, fiind deci recunoscută ca o trăsătură importantă şi prezentă de-a lungul vieții”, explică psihologul.

3. Când ai făcut ultima dată ceva pentru prima dată? Fă tot timpul ceva nou! “

Cei care practică exclusiv stabilitatea și rutina nu vor putea deveni niciodată aventurieri dar nici nu vor putea trăi viaţa la adevarata ei intensitate. Putem încerca cât mai mai multe lucruri noi și să ne păstrăm mintea deschisă ideilor noi pentru a ne păstra tinereţea cât mai mult timp. Deschiderea către nou este bine să înlocuiască stereotipurile legate de vârstă. Oricând poţi învăţa o limbă nouă sau poți călători undeva unde nu ai mai fost. Totul depinde de cât de liber gândeşti şi de cât îţi dai voie să acţionezi”, este de părere psihologul Angela Nuțu.

4. Bucură-te de aventură şi experienţă, dar şi de stabilitatea emoţională!

„O gândire echilibrată nu ne oferă doar un stil de viaţă sănătos, ci şi longevitate. Este forte important să ştim să ne adaptăm situaţiilor pe care viaţa ni le oferă şi să nu percepem evenimentele într-o manieră atât de personală. Este important să vedem jumătatea plină a paharului, ştiind că nu evenimentele în sine contează, ci modul în care noi le interpretăm”, spune psihologul.

5. Trăieşte în prezent, nu în trecut şi continuă să îţi faci planuri de viitor!

Psihologii spun că bătrânii trăiesc din amintiri, iar tinerii cu planurile. Din momentul în care începem să ne raportăm la trecut ca şi cum viitorul nu mai există, atunci se accentuează procesul de îmbătrânire. Sfatul psihologului este să facem în aşa fel încât să avem tot timpul noi proiecte de viitor, să facem ceva pentru cei din jurul nostru, să ne implicăm şi dăruim din experienţa şi înţelepciunea pe care am acumulat-o. “Nu vrem sa generalizăm, dar se pare că nouă, românilor, ne este mai greu să ne „vedem” activi și utili și după vârsta legală de pensionare.

Putem să ne căutăm modele de oameni care să ne inspire în această direcție: de exemplu, am un prieten extraordinar, un tânăr domn de 92 de ani, psihoterapeut si profesor de hipnoterapie la Universitatea din San Diego (Edwin Yager), care continuă să dezvolte proiecte ample și importante la această frumoasă vârstă, menținându-se tânăr si activ, reprezentând pentru mine o adevărată sursă de inspirație”, declară psihologul Angela Nuțu.

6. Nu-ţi mai impune restricţii! “Am 50 de ani, deci nu mai pot să mă îmbrac ca la 20…”

„Tipul acesta de gândire poate fi un exemplu de credinţă limitativă după care multe persoane trecute de 50 de ani îşi ghidează viaţa. Ele reprezintă doar limitări pe care noi înşine ni le impunem mental şi apoi fizic. Din ce în ce mai mulţi oameni îşi dau seama cât de important este să fii tu însuţi şi să faci ceea ce simţi; iar odată cu vârsta, acest lucru îţi este tot mai la îndemână. Doar dă-ţi voie să fii tu însuţi!”, ne îndeamnă psihologul Angela Nuțu, vicepreședintele Asociației Române de Hipnoză.

Angela Nutu

psiholog Angela Nutu

Angela Nuțu este Psihoterapeut și unul dintre cei mai cunoscuţi şi bine pregătiţi traineri din România, vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Hipnoză. Are experiență de peste 10 ani în domeniul comunicării și al instruirii adulților și de peste 15 ani în domeniul antreprenoriatului și al afacerilor. Membru Fondator al Asociației Române de Coaching, Formator acreditat ANC, Trainer acreditat NLP, Trainer acreditat Metoda Centrum, Psihoterapeut. 

Continue Reading

Abonare la blog via email

Introdu adresa de email pentru a te abona la acest blog și vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Alătură-te celorlalți 19 abonați

Articole Recente

Psiholog Laura Maria Cojocaru Psiholog Laura Maria Cojocaru
PENTRU SUFLET15 ore ago

6 paradoxuri pentru o viață trăită frumos

Lumea în care trăim este construită pe principul dualității: alb-negru, sus-jos, trecut-viitor, plăcut-neplăcut, cald-rece etc. Realitatea în care trăim este...

Eugen Popa Eugen Popa
UTILE3 zile ago

7 sfaturi pentru părinții care vor un copil fericit la școală și acasă

Cu toții am trecut prin școală și sistemul educațional; Unii au ieșit mai șifonați ca alții, unii au reușit să...

Mai mahiu Mai mahiu
CALEIDOSCOP4 zile ago

Continentul Africa se rupe în două. Fenomenul se întâmplă mult mai rapid decât ar fi normal

Un fenomen geologic va duce la separarea estului Africii, de la nivelul Văii Riftului, de restul continentului, însă geologii avertizează...

Pazvante Chiorul Pazvante Chiorul
CALEIDOSCOPO săptămână ago

Viata si ispravile lui Pazvante Chiorul, cel care a dat limbii române una dintre cele mai vechi și uzitate expresii

Acum mai bine de 200 de ani ispravile unui pasa rebel zguduiau provinciile balcanice ale Imperiului Otoman. Ecouri ale acelor...

CALEIDOSCOPO săptămână ago

Datorită unui nou sistem de răcire pasivă, putem avea frigidere care nu consumă curent electric

Cercetătorii de la MIT (Massachusetts Institute of Technology), au conceput de curând un nou sistem de răcire, folosind materiale ieftine...

PENTRU SUFLET2 săptămâni ago

Antrenorul Minții, dezvăluie 38 de secrete care îți vor îmbunătăți viața la maxim, pe toate planurile

Cum ar fi 2019 dacă ne-am pune mușchii voinței la treabă într-un mod inteligent, direct și productiv? Cum ar fi...

alex dima Padure alex dima Padure
CALEIDOSCOP2 săptămâni ago

Felicitări! Cu un singur material, Alex Dima de la ”Romania, te iubesc!”, a salvat 20.000 de hectare de pădure!

De mai bine de 10 ani de zile, jurnalistul de investigatie Alex Dima incearca, alaturi de colegii sai de la...

Darvaza Darvaza
DESTINAȚII2 săptămâni ago

“Porta iadului”, craterul imens unde focul arde necontenit din 1971

Craterul de gaze din Derweze, cunoscut local ca “Poarta iadului”, este un câmp de gaze naturale prăbușit într-o cavernă subterană...

acte-talon-1-620x330 acte-talon-1-620x330
UTILE2 săptămâni ago

Acte necesare pentru preschimbare talon și permis în cazul schimbării domiciliului. Vezi care sunt pașii de urmat

Acte necesare pentru preschimbare TALON si PERMIS. Foarte multa lume nu stie ca in cazul in care adresa de domiciliu...

Podul Anghel Saligny Podul Anghel Saligny
CALEIDOSCOP2 săptămâni ago

Anghel Saligny, constructorul de geniu care a câștigat cu proiectul liniei Fetești-Cernavodă și podul de peste Dunăre în fața lui Gustav Sandor Eifell, proiectantul turnului cu același nume din Paris

În 1877, transportul feroviar român era foarte slab dezvoltat, la acea vreme existând o singură cale ferată între Constanța și...

Statistici blog

  • 401.163 vizite

Trending